Zin In Nijmegen is ontstaan als één van de pioniersplekken binnen de protestantse kerk. Door het faciliteren van deze plaatsen wil de protestantse kerk nieuwe vormen van kerkzijn ontwikkelen. Pioniersplekken willen op een andere manier vieren, delen, ontmoeten. Een manier die wellicht meer aansluit bij de huidige tijd. De plekken zijn gericht op mensen die niet of niet meer bij bestaande kerkgemeenschappen betrokken zijn. Meer informatie over de pioniersplekken vind je hier: http://[https://www.protestantsekerk.nl/themas/missionair-werk/pionieren-orientatie/orientatie.

Zin in Nijmegen heeft ervoor gekozen zich te richten op 30-ers en 40-ers in heel Nijmegen. Ons doel is samen te ontdekken welke vormen van kerkzijn passend zijn voor deze leeftijdsgroep. We organiseren activiteiten en mogelijkheden tot bezinning, gesprek en ontmoeting. Denk aan een gesprek, filmavonden en lezingen.

Zin In Nijmegen wordt gedragen door een pionier (een betaalde kracht) en een klein team van vrijwilligers. Ons team, bestaande uit katholieken en protestanten, komt maandelijks bij elkaar om nieuwe plannen te maken, activiteiten te organiseren en samen verder te pionieren.

Contact

Mail naar: nijmegenzin@gmail.com