Al ruim twee jaar zijn er in Dukenburg en Lindenholt groepen voor dertigers en veertigers diebij elkaar komen voor een ‘Goed gesprek’.Officieel heet deze vorm ‘Collatio’, ontwikkeld door het Titus Brandsma Instituut.

Tijdens zo’n ‘Goed gesprek’ komen ongeveer 8 mensen bij iemand thuis bij elkaar rond een tekst, voorwerp of afbeelding. Doel van de avond is niet om dé betekenis van die tekst helder te krijgen, maar juist om te ontdekken dat je op verschillende manieren naar iets kunt kijken. We wisselen ervaringen en zienswijzen met elkaar uit. Daarbij is er geen goed of fout. Je hoeft elkaar niet te overtuigen. Je luistert naar elkaar, zonder waarde oordelen.

Maar als iemand er anders over denkt dan jij roept dat natuurlijk wel nieuwsgierigheid op: waarom komt deze tekst op jou drammerig en belerend over, terwijl het mij juist motiveert en inspireert? Al pratend komen er vaak meer vragen dan antwoorden. Waarom vind ik dit beeld eigenlijk zo mooi? Wat zou ik hiervan aan mijn kinderen willen mee geven? Moet altijd alles een tastbaar of meetbaar resultaat hebben?

De deelnemers hebben verschillende achtergronden: van zeer kerkelijk betrokkenen tot mensen die nooit in een kerk komen, katholiek en protestant, beta’s en alfa’s, met en zonder kinderen. De samenstelling van de groep wisselt. Niet iedereen kent elkaar. Juist deze verschillende achtergronden maakt de gesprekken levendig en zorgt dat er verschillende perspectieven zijn. Wat de deelnemers met elkaar delen is dat van ongeveer dezelfde leeftijd en dus in dezelfde levensfase zijn.

En wat ze met elkaar delen is dat ze het fijn vinden om een keer per maand een avond vrij te maken voor een goed gesprek. Een van de deelnemers verwoordde het zo: “Ik heb een drukke baan, kinderen en daarnaast doe ik ook nog veel vrijwilligerswerk. Dan is het een verademing om hier even rust te krijgen en stil te staan bij wat ik eigenlijk belangrijk vind. Hier wordt niets van mij verwacht. Dit doe ik voor mij.” Een ‘Goed gesprek’ veronderstelt openheid voor het spirituele, maar dit komt niet altijd expliciet ter sprake. Het is mooi als je ’s avonds naar huis gaat en constateert dat er diepgang en verrijking is geweest.

Wil je ook deelnemen of meer informatie: stuur een mailtje naar Lara van der Zee, eengoedgesprek@ontmoetingskerk.net

Bewaren